Rowerowy Szlak Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich to nie tylko 2 odcinki tras

– lewobrzeżna 141 km na lewym brzegu Odry od Wrocławia do Głogowa;
– prawobrzeżny 112 km na prawym brzegu Odry od Brzegu Dolnego do Głogowa.
Szlak prowadzi zarówno polnymi ścieżkami i drogami jak i mało ruchliwymi szosami, ale również uciążliwymi odcinkami po wałach odrzańskich a wszystko po to żeby zetknąć się z bogatą i dziką przyrodą.
Rowerowy Szlak Odry łączy się z coraz większą ilością ścieżek rowerowych o wysokim stopniu zorganizowania:
– Na terenie Powiatu Średzkiego;
– Po trasie dawnej kolejki Wołów – Lubiąż;
– Leśne wokół Jemielna;
– Pod Głogowem dla rajdów MTB.
Trasy rowerowe przebiegają pomiędzy Przystankami Szlaku Odry od Wrocławia do Głogowa o turystycznym znaczeniu, stanowiąc wrota do Krainy, które coraz częściej oferują na wypożyczenie rowery lub inne usługi jak przewóz rowerów dla dużych grup. Baza noclegowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą (biwaki) pozwala na kilkudniowe jej zwiedzanie pod kątem kulturowym i przyrodniczym z najwspanialszym na naszym obszarze Klasztorem w Lubiążu.

Kolej na Rowery – Trasy rowerowego Szlaku Odry przebiegając przez węzły odrzańskie również wykorzystują potencjał połączenia ich z liniami kolejowymi do obsługi ruchu turystycznego na Szlaku Odry.

Wykorzystując parkingi w pobliżu dworców kolejowych zostawiamy samochody i udajemy się na Rowerowy Szlak Odry pomiędzy Wrocławiem a Głogów. Dzięki linii kolejowej „Odrzanka” przebiegającej przez Brzezinkę, Brzeg Dolny, Malczyce, Małowice, Ścinawa do Głogowa, możemy wrócić pociągiem po samochód pozostawiony na parkingu przy dworcu PKP. Linie kolejowe zapewniają nam logistykę związaną z powrotem na początek rajdu rowerowego!!!

Mapki z trasami rowerowymi do pobrania na:
www.szlakodry.pl
rowerowy.powiat-sredzki.pl
www.turystykawgminie.pl/wolow
rowerowylubiaz.pl