Dźwiękowy Szlak Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich

W ramach operacji własnej Krainy Łęgów Odrzańskich realizujemy działania, które mają na celu rozszerzenie zakresu i uatrakcyjnienie działań promocyjnych oferty turystycznej „Szlaku Odry”. Dźwiękowy szlak to sieć miejsc przyrodniczo cennych, w których odbywają się w określonych terminach spektakle przyrodnicze wyznaczające rytm życia cennej przyrodniczo rzeki Odry.

Stworzona w ramach operacji mapa ww. miejsc ma posłużyć potencjalnym przedsiębiorcą zajmującym się birdwatchingiem, muzyką, przewodnictwem przyrodniczym do przygotowywania eventów polegających na oglądaniu, słuchaniu i nagrywaniu dźwięków przyrody z wykorzystaniem rozstawionych nowatorskich i autorskich Michała Zygmunta mobilnych pułapek akustycznych (dźwięko-ławek), dzięki którym turyści będę mogli posłuchać wzmocnionych dźwięków natury. Pułapki akustyczne będą przewożone na okres zdiagnozowanych spektakli przyrodniczych, gdzie posłużą do skupienia w celu nagrania dźwięków natury , które by móc się nimi delektować zostaną opublikowane na podstronie portalu www.szlakodry.pl. I różnych publikacjach przewidzianych w ramach operacji. W tych publikacjach opisujących miejsca warte szczególnej uwagi z punktu widzenia przyrody i dźwięku, powstaną multimedialne i interaktywne relacje z odbiorcą.

Celem projektu jest:

 • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Szlaku Odry i Krainy Łęgów w oparciu o nowoczesne metody uprawiania turystyki – birdwatching, nagrywanie i słuchanie dźwięków przyrody.
 • Zaktywizowanie mieszkańców regionu LGD nowoczesną formą turystyki do poznania swojego LGD w tym atrakcji przyrodniczych.
 • Zachęcenie turystów poprzez stworzenie mapy przyrodniczych dźwięków do odwiedzania obszarów działania Krainy Łęgów Odrzańskich.
 • Promocja obszaru LGD KŁO w Polsce za pomocą serwisu szlakodry.pl.

Zakres budżetu operacji obejmuje wykonanie:

 • Pułapek akustycznych – Forma i kształt został zaprojektowany w celu skupienia dźwięku na odbiorcy i wprowadzeniu użytkownika w stan relaksu. Niezbędne do ustawiania w miejscach potencjalnie wyznaczonych jako przyrodniczo cenne w celu dokonania obserwacji i nagrań dżwięków przyrody. Przewoźne Dźwiękołapki w formie soczewek akustycznych służyć będą do prowadzenia animacji, spotkań oraz imprez. Soczewki w formie składanych mobilnych ławek umożliwiają słuchanie dźwięku w formie skompresowanej, wzmocnionej.
 • Plansz przyrodniczo krajobrazowych – Ustawione w terenie i podczas czasowych wystaw, stanowią źródło informacji o obszarach cennych przyrodniczo dla potencjalnych odbiorców i turystów, przedstawiać scenariusz wycieczki i inne ważne elementy niezbędne do przedstawienia walorów punktów obserwacji przyrody oraz stanowić będą element promocji obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich
 • Mapy rozkładanej – O Szlaku Odry z Wrocławia do Głogowa, zawierającą informacje niezbędne dla turysty z lokalizacją najważniejszych charakterystycznych punktów na trasie oraz zaznaczonych terenach ciekawych przyrodniczo w kontekście dźwiękowego Szlaku Odry.
 • Podstrony na portalu www – Przygotowanie kontentu multimedialnego dla witryny Dźwiękowy Szlak Odry/ podstrony Szlaku Odry/ w tym autorskich scenariuszy ciekawych wycieczek po Odrze i okolicach, animujących wakacyjny ruch turystyczny odrzańskim szlakiem dźwiękowym.

Kontent stanowić będą autorskie zdjęcia i opisy miejsc, informacje turystyczne i plany wycieczek. A także informacje przyrodnicze i nagrania terenowe przyrody odrzańskiej.

 • Pakiet filmów promocyjnych – Filmy w HD, zawierające artystyczne i przyrodnicze wątki zmontowane w formie filmów promujących walory szlaku Odry, udźwiękowione odgłosami przyrody, zawierające informacje dotyczące walorów turystycznych Dźwiękowego Szlaku Odry. Pakiet filmowy zawiera następujące pozycje:
 • 1 film promocyjny Dźwiękowego Szlaku Odry w formie 30 sekundowej formie reklamówki, zachęty odwiedzenia witryny i zapoznania się z pełną ofertą szlaku.
 • 1 krótka forma dokumentalna w formie making-of, o długości minimum 6 minut prezentująca etapy powstawania dźwiękołapek, wywiady z osobami zaangażowanymi w powstawanie idei .
 • 1 film promujący dźwiękowy Szlak Odry – ukazujący walory dźwięków o długości min. 3 minuty

Dźwiękowy Szlak Odry / prezentacja autorska [pdf – pobierz]
Dźwiękowy Szlak Odry / idea / prezentacja [pdf – pobierz ]