Szukaj w serwisie
Linki  >>  Greenways

ZIELONE SZLAKI GREENWAYS


     Greenways, Vías Verdes, voies vertes, Grüne Vege, zelene stezky, a w Polsce – zielone szlaki to turystyczne trasy dziedzictwa i produkty ekoturystyczne tworzone wzdłuż rzek, tradycyjnych, historycznych tras handlowych i naturalnych korytarzy przyrodniczych. Łączą regiony, atrakcje turystyczne i lokalne inicjatywy, wspierają rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska i rekreacji oraz promują zdrowy styl życia i niezmotoryzowane formy transportu – turystykę rowerową, pieszą, konną, wodną i in. Stwarzają szansę na poprawę jakości życia i środowiska, ożywianie gospodarki lokalnej, promocję lokalnych produktów, wzmacnianie przedsiębiorczości wśród ludzi miejscowych oraz zachowanie unikalnych wartości przyrody, krajobrazu i kultury.

Program "Central European Greenways" jest inicjatywą środkowoeuropejskiego konsorcjum "Environmental Partnership for Central Europe" zrzeszającego pięć niezależnych Fundacji: Fundację Partnerstwo dla Środowiska w Polsce, Nadace Partnerstvi w Republice Czeskiej, Nadacia Ekopolis na Słowacji, Okotars Alapitvany na Węgrzech oraz Fundatia pentru Parteneriat w Rumunii. To partnerskie przedsięwzięcie na rzecz tworzenia sieci zielonych szlaków w Europie Środkowo-Wschodniej jest budowane w oparciu o współpracę organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji rządowych i przedsiębiorców poprzez realizację lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Krajowy koordynator Greenways - Dominika Zaręba Fundacja Partnerstwo dla Środowiska