Szukaj w serwisie
(18-06-4800)
ROWEROWY SZLAK ODRY NAJLEPSZYM PROJEKTEM NA EUROPĘ ŚRODKOWĄ


Jest to prestiżowa nagroda dla Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” oraz objętego projektem Partnerstwa Doliny Środkowej Odry. Jest szczególnym wyróżnieniem dla naszej działalności.

W dniu 28 października 2004r. nagrodę odebrał koordynator Szlaku Odry Rafał Plezia z rąk Rudolfa Chmela Ministra Kultury Słowacji. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Bratysławie (Słowacja).

Środkowo-wschodnioeuropejskie konsorcjum "Environmental Partnership" (EPC), którego członkiem jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłosiło konkurs na najlepszy projekt z zakresu lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, zrealizowanych w roku 2003.

Ogłoszono krajowych zwycięzców z 5 krajów – Polski, Słowacji, Republiki Czeskiej, Węgier i Rumunii. Spośród tych pięciu finalistów został wybrany projekt „Rowerowy Szlak Odry” realizowany przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”, który otrzymał Środkowoeuropejską nagrodę „HERITAGE AWARD” – za inicjatywę, która jest modelowym przykładem angażowania społeczności lokalnej w ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Nagroda „Heritage Award” ma na celu wyróżnienie lokalnych inicjatyw partnerskich, które pokazują jak łączyć ochronę przyrody z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i lokalnej tożsamości.

Zwycięzcy krajowi konkursu:
POLSKA: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z Legnicy za projekt pt. „Rowerowy Szlak Odry”
SŁOWACJA: Społeczne Stowarzyszenie „Tatry” oraz Stowarzyszenie „Zachowajmy letanowski młyn” za projekt pt. „Rewitalizacja strefy ochronnej Parku Narodowego Słowacki Raj” (projekt angażował mieszkańców 2 wsi, w tym grupę Romów w działania z zakresu interpretacji i popularyzacji kultury i przyrody regionu”)
REPUBLIKA CZESKA: Organizacja „Renesans Slavonice” za projekt pt. „Szlak Johanna Grasela” (szlak śladami znanego zbójnika z XIX w. z kompleksowym projektem interpretacji dziedzictwa, historii, legend, kultury regionu)
WĘGRY: Stowarzyszenie Panorama z Banya za projekt „Zrównoważony rozwój regionu Zselic” (projekt angażujący rolników, rzemieślników oraz młodzież z 22 wsi z Zselic w stworzenie kompleksowej oferty regionu opartej o lokalną kuchnię, turystykę, zagospodarowanie zielonej przestrzeni wokół gospodarstw rolnych etc.)
RUMUNIA: Fundacja Artera z Odorheiu-Secuiesc za projekt pt. „Miraculum” (projekt mający na celu ochronę tradycji i rzemiosła z Transylwanii w regionie Satu Mare. Zaangażował wszystkie pokolenia mieszkańców wsi w wieku od 7 do 80 lat - w tym grupę Romów - we wspólne akcje i imprezy związane z lokalnymi wydarzeniami i obrzędami – takimi jak: świąteczne gotowanie, taniec, teatr, łuskanie kukurydzy, spotkania hafciarek, malowanie jajek wielkanocnych etc.)

Rowerowy Szlak Odry to wiodący projekt Partnerstwa Doliny Środkowej Odry, będący fundamentem dla lokalnych inicjatyw w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Doliny Odry. Działania w postaci wyznakowanego szlaku rowerowego i infrastruktury są tylko niewielkim elementem całego projektu i całej idei. Założyliśmy ze lokalna społeczność musi najpierw zobaczyć i dotknąć efekty projektu (tablice, wiaty, ulotki, prelekcje), aby działać później samodzielnie. Szlak Odry należy rozumieć szerzej jako szlak spajający szeregi bardzo lokalnych inicjatyw i projektów oraz ich zalążków w celu odnalezienia wspólnej tożsamości regionu Doliny Odry. Szlak Odry ma inspirować społeczności wiejskie do działań na rzecz rozwoju swoich miejscowości i regionu. Rowerowy Szlak Odry to oznakowana trasa rowerowa wzdłuż rzeki Odry po obu jej stronach, biegnąca od Wrocławia w kierunku północnym, której zadaniem jest promowanie zasobów przyrodniczych i kulturowych doliny rzecznej. Pomimo nazwy projektu „Rowerowy Szlak Odry” sam projekt ma na celu nie tylko utworzenia infrastruktury dla turystyki rowerowej. Szlak Odry jest bazą, osią dla wszelkich oddolnych inicjatyw lokalnych w Dolinie Odry. Szlak ten tworzą mieszkańcy miejscowości nadodrzańskich i nie koniecznie wiąże się to z przebiegiem trasy samego szlaku rowerowego przez te miejscowości. Inicjatywy lokalne są porządne również w sąsiednich miejscowościach. Zadaniem Szlaku Odry jest kreowanie usług i produktów lokalnych, które będą stanowiły dodatkowe źródła dochodów dla mieszkańców wsi i będą czynnikiem rozwoju lokalnego.

Mamy nadzieję, że nagroda będzie motorem do kolejnych działań zmierzających do ochrony wspólnego dziedzictwa przyrodniczo –kulturowego nad Odrą, nie tylko dla Fundacji „Zielona Akcja” również dla lokalnych grup i organizacji pozarządowych, które już teraz realizują szereg ciekawych inicjatyw.

Ważne jest aby podkreślić, że efekty projektu nie były zależne tylko od koordynatora i Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”. Bardzo ważnym partnerem przy realizacji tego projektu jest Partnerstwo dla Środowiska, a w szczególności Dominika Zaręba- wspierająca merytorycznie jako koordynator Greenways w Polsce oraz Barbara Kazior – wdrażająca Ekomuzea na Szlak Odry. Efektów nie byłoby również bez udziału zaangażowanych społeczności lokalnych na trasie Szlaku Odry. Do najaktywniejszych należą członkowie Stowarzyszenia Regionalnego „Nadodrzański Zakątek” w Pęcławiu, Stowarzyszenia Lubiąż oraz Towarzystwa Turystyki Rowerowej „CROSS” w Wołowie.

Kontakty:
Rafał Serafin, Dyrektor, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,
serafin@epce.org.pl, tel. 012-430-24-65 (wew. 18), tel. 0601402117.
Dominika Zaręba, Krajowy Koordynator Greenways, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, 31-005 Kraków, ul. Bracka 6/6, tel: +48-12-422 50 88 w.19, fax: +48-12-429 47 25, tel.kom: 0501-275-739.
Rafał Plezia, Koordynator Szlaku Odry, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, 59-220 Legnica, ul. Wrocławska 41, tel/fax +48 76 86 294 30, tel. kom. 698 730 877