Szukaj w serwisie
(18-06-6000)
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE „ŚWIĘTO ODRY”


                                               Partnerzy
                                                                Partnerstwa Doliny
                                                          Środkowej Odry

     Starosta Powiatu Głogowskiego i Fundacja Ekologiczna „Zielona Akacja” organizuje spotkanie w  związku z inicjatywą zorganizowania wspólnej imprezy Partnerstwa Doliny Środkowej Odry pn. „Święto Odry” w okresie powakacyjnym. Jeśli są Państwo zainteresowani aktywnym uczestnictwem w imprezie serdecznie zapraszamy na  pierwsze spotkanie organizacyjne.

     Pierwsze spotkanie odbędzie się na zaproszenie Starosty Głogowskiego Pani Elżbiety Urbanowicz-Przysiężnej  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21 w sali nr 225. Na spotkanie zapraszamy w dniu 19 kwietnia 2005 r. na godzinę 10.00.

     „Święto Odry” ma być cykliczną imprezą promującą nasze Partnerstwo i efekty działań poszczególnych Partnerów. Ma być ruchomą imprezą, gdzie poszczególne atrakcje, będą odbywały się równocześnie w różnych miejscach zlokalizowanych wzdłuż rzeki Odry, a uczestnicy i goście będą odwiedzali je korzystając z rowerów, kajaków i autobusów. Impreza ma być przeplatana warsztatami, festiwalami i koncertami itp.
     Na nasze spotkanie zaproszeni zostaną koordynatorzy Greenweys z europy środkowowschodniej oraz goście z Francji, Czech i Niemiec. Planujemy przygotować solidną kampanię promocyjną we Wrocławiu, Legnicy, Lubinie, Głogowie i innych większych miastach dolnośląskich.

Pierwsze spotkanie będzie dotyczyć:

  • propozycji przebiegu „Święta Odry”,
  • ustalenia wizji „Święta Odry”,
  • ustalenia terminu „Święta Odry”,
  • wstępnego ustalenia miejsca realizacji,
  • zebrania ofert potencjalnych imprez towarzyszących,
  • ustalenia źródeł finansowania.

Prosimy o przygotowanie pomysłów na uatrakcyjnienie Święta Odry np.: warsztat rękodzielniczy, spektakl teatralny, jarmark, happening, wystawa,  zespół muzyczny,   zachęcamy do tego, aby „Święto Odry” było spotkaniem na którym będą prezentowane efekty działań organizacji pozarządowych.

     Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie lub e-mailowo do biura Fundacji lub koordynatora.

     Osobą koordynującą zadaniem z ramienia Fundacji jest Pan Rafał Plezia. Można się z nim skontaktować telefonicznie pod numerami 076 86 294 30 lub 0698 730 877 oraz e-mailowo pod adresem rafalplezia@op.pl .

Z poważaniem.